Youthist Hakkında [TR]

Youthist, gençlik alanında aktif bir gençlik çalışanı grubudur. Gençlik çalışanları grubu 2012/Ağustos ayında Mehmet ÇETİNKAYA’nın inisiyatifi ve liderliği ile kurulmuştur. “Youthist” büyük çoğunluğu deneyimli gençlik çalışanlarından meydana gelmektedir. Youthist ana faaliyetlerini İstanbul ve Gaziantep’te yürütmektedir. Hem İstanbul’da hem de Gaziantep’te büyük bir gönüllü ekibine sahiptir. Bu gönüllü ekibi 18-35 yaş arasında çoğunluğu öğrencilerden oluşmaktadır. Üyeler arasında Sivil Toplum alanında profesyonel çalışanlar da bulunmaktadır. Bazı üyelerimiz Türkiye’de ve Dünya’da tanınmış sivil toplum kuruluşlarında aktif roller almaktadır.

Youthist, gençlik çalışanlarını informal bir yapı ile bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu şemsiye yapı diğer gençlik organizasyonlarına aktif olarak yardım etmektedir. Youthist’in genel amacı Türkiye’de gençlik çalışmalarını geliştirmek ve desteklemektir.

Youthist, bu amaca ulaşmak için çoğunlukla üç alanda çalışmalar yapmaktadır;
– gençlik çalışmalarında insan hakları temelli yaklaşımı destekleyen faaliyetler
– gençlerin istihdam edilebilirlik seviyelerini artırmaya yönelik faaliyetler
– toplumdaki genel huzuru ve refahı artırmaya yönelik faaliyetler

 

About Youthist [EN]

Youthist is a group of youth workers active in the youth field. The youth workers group was established in 2012 / August with the initiative and leadership of Mehmet ÇETİNKAYA. The majority of the “Youthist” is composed of experienced youth workers. Youthist conducts its main activities in Istanbul and Gaziantep. It has a large volunteer team both in Istanbul and Gaziantep. This volunteer team consists of students aged 18-35 years. Members also include professionals in the field of Civil Society. Some of our members are taking active roles in prominent civil society organizations in Turkey and in the world.

The Youthist aims to bring together youth workers with an informal structure. This umbrella structure actively helps other youth organizations. The overall aim of Youthist is to develop and support youth work in Turkey.

To achieve this goal, the Youthist works mainly in three areas;
– activities supporting a human rights-based approach to youth work
– activities aimed at increasing the employability of young people
– activities to promote general peace and prosperity in society

 

For Erasmus+ Partnership;

Our PIC Number is: 934081192

Please download our: Youthist_PIF_October_2019

 

Lütfen irtibata geçmek için: / Please get in touch via:

info@youthist.org & mehcetinkaya@gmail.com